„Den immunbiologiska läkningsmetoden kommer att få en fundamental betydelse under det kommande århundradet“.

-- Prof. Dr. phil. Günther Enderlein

Isopatiska läkemedel enligt Enderlein

Enderlein startade 1939 med framställning och utveckling av immunbiologiska och isopatiska läkemedel som utvanns ur bakterier och svampar. Grunden till detta kom från hans systematiska undersökningar av bakterier, vilket han hade börjat med under första världskriget. Preparaten framställs av SanPharma enligt den gamla Enderlein-filosofin och går att få som homeopatiska preparat på apoteken.

Kontakt

sanPharma GmbH
Große Elbstraße 135
22767 Hamburg
Germany

Telefon: +49 (40) 38 08 30 50
Fax: +49 (40) 38 08 30 13

info@sanpharma.com
www.sanpharma.com

Våra läkemedel i hela världen

Tyskland

Stolpillar

Mucor racemosus D3 Zäpfchen
Aspergillus niger D3 Zäpfchen
Penicillium notatum D3 Zäpfchen


Skandinavia

Droppar

Mucor racemosus D6 droppar
Aspergillus niger D6 droppar
Penicillium notatum D6 droppar
Penicillium roqueforti D6 droppar
Penicillium frequentans D6 droppar
Candida parapsilosis D6 droppar
Mucor / Aspergillus D6 droppar
Penicillium not. / Penicillium freq. D6 drop.

Kapslar

Mucor racemosus D6 kapslar
Aspergillus niger D6 kapslar
Penicillium notatum D6 kapslar
Penicillium roqueforti D6 kapslar
Candida parapsilosis D6 kapslar
Subtilis D6 kapslar
Firmus D6 kapslar

Vagitorier

Mucor racemosus D6 vagitorier
Aspergillus niger D6 vagitorier
Penicillium notatum D6 vagitorier
Candida parapsilosis D6 vagitorier


Nord Amerika

Droppar

Mucor Drops 4X
Aspergillus Drops 4X
Notatum Drops 4X
Roquefroti Drops 4X
Quentans Drops 4X
Candida Drops 4X
Mucor-Aspergillus Drops 4X
Notatum-Quentans Drops 4X
Notatum-Quentans Nasal-Spray 4X

Kapslar

Mucor Capsules 4X
Aspergillus Capsules 4X
Notatum Capsules 4X
Roquefroti Capsules 4X
Quentans Capsules 4X
Candida Capsules 4X
Mycobactin S Capsules 6X
Subtilis Capsules 6X
Cereus Capsules 6X
Firmus Capsules 6X

Stolpillar

Mucor Suppositories 3X
Aspergillus Suppositories 3X
Notatum Suppositories 3X
Quentans Suppositories 3X
Candida Suppositories 3X
Candida-Roqueforti Suppositories 3X
Subtilis Suppositories 6X
Firmus Suppositories 6X

Drickampuller

Mucor Single Oral Dose Vials 5X
Aspergillus Single Oral Dose Vials 5X
Notatum Single Oral Dose Vials 4X
Quentans Single Oral Dose Vials 4X
  uppåt vidare >